Memory / Памет

$600.00
  • Memory / Памет

Suspension "Memory", city culture in motion images with sound in 6 parts.
Усвояване "Памет", градска култура в моушън снимки със звук в 6 части.
Format / Формат: mp4, 1'4'', HD